ترجمه رسمی گواهی فوت

مقاله ای کامل برای تمامی دانشجویان و شهروندان خارج از ایران که به هر دلیلی نیاز به اثبات فوت شخصی از بستگان و اقوام را به سازمان ها و نهاد های خارجی دارند. برای ترجمه رسمی گواهی فوت به هر زبانی مانند مدارک دیگر الزامی است که اصل گواهی به دفتر ترجمه رسمی تحویل شود. توجه داشته باشید که مدارک ضمیمه مورد نیاز برای تایید ترجمه رسمی گواهی فوت تنها شناسنامه شخص متوفی میباشد.

گواهی های فوت مورد تایید دادگستری و وزارت امور خارجه که توسط دارالترجمه رسمی ترجمه میشوند معمولا به صورت زیر میباشند:

ترجمه گواهی فوت

  • لازم به ذکر است که در انتهای گواهی فوت حتما باید مهر رنگی و زنده اداره ثبت احوال منطقه وجود داشته باشد. در غیر اینصورت گواهی فوت فاقد اعتبار خواهد بود.
  • در کنار مهر اداره ثبت احوال، ضمیمه شدن شناسنامه پانچ شده متوفی جهت تایید ترجمه ها الزامی میباشد. شناسنامه ها حتما باید پانچ شده و دارای مهر (فوت شده) از ثبت احوال باشند.
  • گواهی های صادر شده از بیمارستان مبنی بر فوت شخص یا هر گواهی غیره مورد تایید دادگستری و وزارت امور خارجه نخواهد بود و قابلیت رسمی شدن را ندارند.

چرا باید گواهی فوت را ترجمه کنیم؟

  • دریافت بورسیه تحصیلی (مشخص نمودن سرپرست): در صورتی که سرپرست اصلی خانوار (پدر) در قید حیات نباشند، برای اعلام شخص دیگری در جایگاه سرپرستی و دریافت بورسیه ارائه گواهی فوت پدر الزامی مبیاشد.
  • ترجمه رسمی اوراق محضری: چنانچه در متن اوراق محضری به فوت شخصی اشاره شده باشد، ارائه گواهی فوت وی جهت اثبات اقرار الزامی میباشد.
  • جهت مشخص نمودن منبع دریافتی پول و برای انتقال ان به کشور های مختلف و یا اثبات تمکن مالی نیاز است تمام مدارک مربوط به منابع مالی و کسب درآمد آن مشخص شود. چنانچه مبلغ دارایی مربوط انحصار وراثت باشد، ترجمه رسمی گواهی انحصار وراثت و گواهی فوت شخص مذکور الزامی میباشد.

لازم به ذکر است که همانند تمامی مدارک دیگر، اصل گواهی نباید مخدوش و یا شامل خط خوردگی باشد. همچنین دقت کنید که تمامی موارد و ردیف های ذکر شده در گواهی حاوی اطلاعات مورد نظر باشد و هیچ قسمتی خالی نباشد.

گواهی فوت را از کجا میتوان دریافت کرد؟

برای دریافت اصل گواهی فوت باید به صورت حضوری به سازمان ثبت احوال کشور مراجعه فرمایید. اطلاعات بیشتر در سایت سازمان ثبت احوال کشور موجود میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مجله ترنسلیشنو مراجعه فرمایید یا با کارشناسان پذیرش تماس بگیرید.