ترجمه رسمی پروانه کسب

برای ترجمه رسمی پروانه کسب چه اطلاعاتی لازم است؟ تاسیس هر نوع محل کار و اشتغال به هر نوع کار فنی، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن حرفه است. جواز کسب، اجازه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، به فرد مربوط برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص، داده می شود.

تاسیس هر نوع محل کار و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنان ، غیرقانونی محسوب می گردد.

کدام پروانه فاقد صلاحیت است ؟

اگر نیاز به ترجمه رسمی جواز کسب خود در یک دارالترجمه رسمی را دارید باید حتما از شرایط و معیار های یک پروانه کسب مورد تایید دادگستری و وزارت امور خارجه آگاه باشید.

شرایط پروانه کسب معتبر:

  1. جواز کسب باید دارای مهر و امضای رییس اتاق صنف و یا رییس اتحادیه شهرستان را دارا باشد.
  2. وجود بارکد دیجیتال (مربع شکل) مخصوصا در پروانه های جدید الزامی می باشد.
  3. بدیهی است که پروانه باید دارای تاریخ انقضا باشد و منقضی نشده باشد.
  4. الزامی است که اطلاعات شخص مجاز از جمله عکس، کد آیسیک، کد ملی و دیگر اطلاعات به صورت کامل روی پروانه درج شده باشد.
  5. استعلام پروانه کسب از سایت iranianasnaf.ir جهت ضمیمه شدن ترجمه ها ضروری است که توسط دارالترجمه انجام می شود.
  • توجه داشته باشید که در صورت منقضی شدن تاریخ پروانه، ترجمه ها توسط دادگستری و وزارت امور خارجه تایید نخواهند شد و دارالترجمه هیچ مسئولیتی در قبال چنین مسائلی نخواهد داشت.
  • هرگونه گواهی از اتحادیه و یا صنف مربوطه به منظور تمدید گواهی کسب، در صورت داشتن مهر اتحادیه و امضای رییس اتحادیه قابل ترجمه و تایید خواهد بود. اما موجب تایید شدن پروانه کسب منقضی شده نخواهد شد!

تصویر زیر نمونه ای از یک پروانه مورد تایید می باشد:

ترجمه پروانه کسب

برای دریافت، استعلام و یا تمدید پروانه کسب خود می توانید به سایت iranianasnaf.ir مراجعه فرمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان پذیرش دارالترجمه ترنسلیشنو در ارتباط باشید.