ترجمه رسمی شناسنامه

شناسنامه اولین و مهمترین سند هویتی هر فرد در جامعه است. ترجمه رسمی شناسنامه میبایست در دارالترجمه رسمی انجام شود که در انجام هرگونه امور اداری، تحصیلی، تفریحی و غیره در خارج از کشور جزء مدارک الزامی شما خواهد بود.

شناسنامه هر فرد نشان دهنده هویت وی است. موارد دیگری نظیر مشخصات همسر و ازدواج، مشخصات فرزندان، فوت و هرگونه توضیحات درباره تغییرات موارد ذکر شده هم در شناسنامه ثبت میشود.

شرایط ترجمه رسمی شناسنامه معتبر

یک شناسنامه معتبر از نظر دادگستری امور مترجمان و وزارت امور خارجه کشور برای ترجمه رسمی، تایید و ارائه به کشور های خارجی شرایط خاصی دارد.

  1. شناسنامه ای که مخدوش شده باشد به صورتی که خواندن اطلاعات آن مقدور نباشد مورد تایید نخواهد بود.
  2. شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکس دار باشد در غیر این صورت تایید نخواهد شد.
  3. مهر زنده ثبت احوال شهر و استان روی عکس و پایین صفحه اول در شناسنامه های قدیمی باشد. در شناسنامه های جدید این مهر در صفحه دوم الزامی میباشد.
  4. وجود شماره سریال معتبر و مشخصات فرد مورد نظر به صورت کامل الزامی میباشد.
  5. در صورت وجود ثبت هر همسر در انتهای مشخصات ازدواج زوجین باید مهر زنده دفتر ثبت ازدواج وجود داشته باشد.
  6. ثبت هر فرزند باید دارای مهر جداگانه سازمان ثبت احوال باشد.
  7. الزامی است که ثبت فوت همسر یا فرزندان یا طلاق آنها با مهر سازمان ثبت احوال یا دفتر ثبت طلاق در انتهای مشخصات ذکر شده، نوشته شود.
  8. هرگونه تغییر، حذف و یا اضافه کردن پسوند یا پیشوند به اسم یا نام خانوادگی باید به صورت رسمی در سازمان ثبت احوال ثبت شده و توضیحات مربوطه توسط کارشناس در بخش توضیحات اضافه شده و دارای مهر زنده باشد.
  9. در صورت وقوع هرگونه خطا در ثبت مشخصات فردی مانند تاریخ تولد یا مشخصات والدین، باید به سازمان ثبت احوال مراجعه کرده و برای اصلاح آن اقدام نمایید که مجددا تمامی توضیحات وارد بخش توضیحات شناسنامه خواهد شد.

مدارک ضمیمه مورد نیاز

ترجمه خود شناسنامه به تنهایی نیاز به ضمیمه کردن مدرک دیگری ندارد. ترجمه رسمی شناسنامه ها به تنهایی و در صورت معتبر بودن خود شناسنامه تایید خواهد شد.

اما خود شناسنامه مدرک مهمی در تایید کردن دیگر مدارک و اسناد میباشد! برای اخذ تاییدیه دادگستری و زوارت امور خارجه برای بسیاری از مدارک همچون وکالتنامه ها و سند ازدواج و … وجود اصل شناسنامه صاحب سند الزامی است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از چگونگی ترجمه رسمی انواع مدارک و شرایط انها به مجله ترنسلیشنو مراجعه فرمایید.