ترجمه رسمی سند ازدواج

سند ازدواج یک مدرک رسمی صادر شده از دفاتر رسمی ثبت ازدواج هستند که نشان دهنده وقوع عقد به صورت دائم یا موقت میان زوجین میباشد. همچنین ترجمه رسمی آن در بسیاری از موارد نیاز خواهد بود.

با این مطلب جامع از تیم دارالترجمه رسمی ترنسلیشنو همراه باشید:

زوجین در سند ازدواج میتوانند هر شرطی را از سمت خود با توافق طرفین وارد سند ازدواج کنند. برای اطلاع از شرایط 12 گانه سند ازدواج و موارد دیگر میتوانید به سایت یاسا مراجعه فرمایید.

موارد استفاده ترجمه رسمی سند ازدواج

امروزه برای اخذ انواع مختلف ویزاهای کاری، توریستی و یا غیره به ترجمه رسمی سند ازدواج نیاز پیدا میکنید. یکی از مهم ترین موارد آن ها ویزای پیوست به همسر یا پیوست به خانواده میباشد!

قطعا برای اثبات روابط خانوادگی چه در زمینه ویزای پیوست به همسر به خصوص برای کشور آلمان که در این دوره تقاضای زیادی دارد و چه  در موارد دیگر بهترین مدرک برای نشان دادن روابط سند ازدواج و در کنار آن شناسنامه ه میکی از اولویت ها به حساب میاید.

برای مثال اصلی ترین مدارک برای دریافت ویزای پیوست به همسر از کشور آلمان شناسنامه و سند ازدواج زوجین میباشد.

به جز این دو مدرک سند دیگری دال بر ازدواج دو شخص وجود ندارد! بنابراین حیاتی است که در صفحه دوم شناسنامه زوجین ازدواج آن ها ثبت شده باشد و اصل سند ازدواج و یا رونوشت آن را به همراه دیگر مدارک جهت ترجمه به دارالترجمه رسمی ارائه بدهند.

معیار های یک سند ازدواج معتبر

اولین و مهم ترین معیار یک سند ازدواج داشتن شماره سریال معتبر و مهر برجسته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه مشخصات مجریان صیغه ازدواج است.

همچنین شرط اصلی تایید ترجمه رسمی یک سند ازدواج ضمیمه بودن اصل شناسنامه یکی از زوجین است. هیچ سند ازدواجی بدون اصل شناسنامه تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه را دریافت نمیکند.

الزامی است که خود شناسنامه دارای شرایط اصلی و مورد نیاز باشد که خود دارای موارد گوناگونی است.

برای اطلاع از شرایط ترجمه رسمی شناسنامه به مجله ترنسلیشنو مراجعه فرمایید.

رونوشت 

تفاوت خاصی میان شرایط تاییدات یک سند ازدواج و یا رونوشت آن برای دادگستری و وزارت امورخارجه وجود ندارد.

رونوشت هم مانند خود اصل سند باید دارای مهر برجسته سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و شناسنامه یکی از زوجین ضمیمه آن شود.

در صورت مفقودی، مخدوش شدن یا به وجود آمدن هر مشکل دیگر برای اصل سند ازدواج دفترچه ای باید با به همراه شناسنامه ها به دفتر ثبت ازدواج مربوطه مراجعه و رونوشت ازدواج خود را دریافت کنید.

ناخوانا بودن متون و شرایط

در صورت ناخوانا بودن متون اصلی یا شرایط ضمن عقد چه در سند دفترچه ای ازدواج و چه در رونوشت آن صاحب اسناد موظف است اطلاعات دقیق و درست را به صورت کتبی به دارالترجمه رسمی ارائه دهد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در پیدا کردن متن اصلی نهایتا در ترجمه ها کلمه “illegible” ثبت خواهد شد.

برای دریافت هرگونه خدمات ترجمه و تاییدات، مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان پذیرش ترنسلیشنو از طریق لینک ذیل اقدام کنید.